מבזבזים ללא כל אבחנה ואז מתרסקים

מבזבזים ללא כל אבחנה ואז מתרסקים