פיתוח עסקי הוא תחום ידע אקדמי רב תחומי, המוגדר כניצול משאבי הארגון לטובת יצירה התייעלות ואיתור הזדמנויות חדשות, תוך הסתכלות מציאותית ולהתאימם לצרכי זמנינו אלה, על מנת לזכות ביתרון יחסי שהוא סוד קיומינו. משאבי הארגון יכולים להיות, הון אנושי (כוח אדם), הון, טכנולוגיה, תשתיות, פיתוח קן מוצרים חדש, הרחבה וייעול קו קיים, שיפור הנגישות ללקוח, איתור לקוחות קוגניטיבי יצירתי, עד כאן ההתייחסות למאמצים פנים ארגוניים. החוץ ארגוני מתייחס לשיתופי פעולה אסטרטגים, מיזוגים ורכישות ועוד.


טיפוח התשוקה– ההנעה שמובילה להצלחההפיתוח העסקי החוץ ארגוני גורם לארגון להתנהל בצורה גלובלית, תוך ניסיונות לחדור לשווקים בין לאומיים חדשים. פעילות זו מביאה לשינוי במבנה הארגוני והכלכלי של הארגון, תוך כדי השתלבות פעילותו כחברה גלובלית מהמניין. בתחילת הדרך ההנהלה הבחירה היא זו אשר תנהל את התחום החדש, לאחר מכן, ככל שהפעילות הגלובלית תתרחב ותפקיד הפיתוח וניהולו קיבל משמעות גדולה יותר, יוצר הצורך בגיוס אדם ייחודי ומיוחד לניתוב וניהול ההיבטים האסטרטגיים בשוק הגלובלי והמקומי של הארגון. כמנהל פיתוח עסקי בארגון.

מנהל פיתוח עסקי בארגון אחראי על יישום התכנית העסקית האסטרטגית באמצאות הון עצמי, מימון הרכישה של טכנולוגיות, מוצרים, חברות, הקמת שותפויות אסטרטגיות ועוד. מנהלת הפיתוח העסקי עוסקת גם בהתייעלות כלכלית בארגון על כל מחלקותיו. צמצום פעילות בשוק הקיים, פרוק קו מוצרים שאינם רווחיים, צמצום ייצור של מוצר אחר, וכו.

פיתוח עסקי לחברות ולעסקים קטנים

לרוב בחברות קטנות ובינוניות פיתוח עסקי מנוהל על ידי מחלקת שיווק. למרות שפיתוח עסקי משיק גם בתחום השיווק, הרי ששתי מחלקות אלה שונות בתכלית ובצורה ששונה. מחלקת השיווק עוסקת בזהות וקידום המוצר, פיתוח עסקי מתמקד באסטרטגיה ארוכת טווח ברמות גבוהות של הארגון. אסטרטגיה במונחים של פיתוח עסקי, תמיד מאופיינת בחשיבה לטווח ארוך. הבנה במגמות השוק, יכולת ניתוח נתוני העבר ולנבא לפיהם את העתיד, אלה

P

יכולות חשובות למנהל פיתוח עסקי. ארגונים קטנים ובינוניים אינם קובעים נהלים עבור פיתוח עסקי ומובן מכך שאינם מגיסות כוח אדם למשימה חשובה כל כך. הם מסתמכים על קשר קיים או הזדמנויות אקראיות. הם מניחים כי הכרות עם אנשים במקומות הסטרטגיים יסיעו להם בפיתוח עסקי, ועסקאות פיננסיות חדשות איכשהו יגיעו אליהם. הנחות אלה נשארות כהכרות אישית חזקה, אבל חלשה מאוד בהיבט העסקי.

האם כך אפשר לנהל ארגון ולהצליח?

תכל'ס! מה זה נותן לארגון ומי צריך את זה?

 

פנים ארגוני: הסתכלות מציאותית לצרכי זמנינו, התייעלות, הגדלת תפוקות, גיוס לקוחות חדשים, תפיסת נתח שוק גדול יותר, חדירה לשווקים חדשים, מימוש מנועי צמיחה חדשים, שינוי הניהול הארגוני והתאמתו לזמנים העכשוויים.

חוץ ארגוני: הכנת אסטרטגיה ארוכת טווח, ביצוע מחקרי שוק, איסוף מידע מודיעיני יעודי, יישום מודלים עסקיים של פיתוח עסקי, ניהול תקציבי רכישה, ניתוח נתוני חברות הפועלות באותו מקטע שוק המשיק לארגון, ניהול סיכונים, ניתוח כלכלי וניהול סיכונים פיננסיים, יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים, חדשנות טכנולוגית, ועוד.

ארגונים גדולים המתפתחים במהירות מעסיקים בדרך כלל יחידת פיתוח עסקי אשר בה משובצים אנשי כלכלה, אנליסטים, אנשי עסקים וכדומה לפי הצורך.

אין חובה להעסיק מנהל פיתוח עסקי קבוע בעסק. העסקת מנהל פיתוח עסקי חיצוני עשויה לספק יתרונות משמעותיים לעסקים קטנים, – ביניהן, קבלת מנהל פיתוח עסקי בעל ניסיון וידע רבים, יותר מאלה שהיה מתאפשר לארגון קטן להעסיק באופן קבוע.

ניהול פיתוח עסקי נותן ערך מוסף גבוה לכל המחלקות ומעשיר את הארגון.

פיתוח עסקי הוא מנוע הצמיחה של העסק שלך.

 ל- ייעוץ עסקי לעסקים קטנים ולפיתוח עסקי – יגאל קורן: 050-5440560