השיטה המודולארית להצלחה בעסקים ובחיים

2703, 2015

ייעוץ עסקי במצבי במשבר

איך יודעים שעסק נמצא במשבר?
תקופות משבריות מציבות בפני העסק סכנות מורכבות ואתגרים.

המשבר העסקי מתאפיין בסממנים קבועים אותם ניתן לזהות בשלושת התחומים הבאים:
1. פיננסים – תזרים מזומנים שלילי, שקים חוזרים של לקוחות וצורך בהלוואות מהבנק לאיזון התזרים.
2. מכירות – ירידה בהיקף המכירות ועלייה ברמת אי שביעות הרצון של הלקוחות מהתוצרת ומהתנהלותו של העסק.
3. כדאיות – הורדות מחיר יזומות בקרב המתחרים, הפוגעות […]

2703, 2015

המנכ"ל כמנהיג הארגון

המנכ"ל – כמנהיג הארגון
"על אנשים שולטים באמצעות מילים".
מילים אשר ישרתו את מחשבותיך, תחושותיך.
כך האנשים יבצעו את רצונך ויגשימו את מטרותיך.
"זה תלוי בבהירות הוראותיך".
(בנימין ד'יזראלי)
מנהיג – מילה גדולה שיוצרת ציפיות גבוהות ומחייבת מאד.
הכול תלוי בך וכולם מחכים להוראות הניהוליות שלך.
כל ההחלטות שלך משפיעות באופן ישיר (מיידי ולאורך זמן) על העובדים, על הארגון ועל התוצאות בפועל.
ניהול פירושו הולכה וביצוע תהליכי עבודה להגשמת […]

2703, 2015

מנהל משאבי אנוש – מינוי קריטי בארגון

מדוע מנהל משאבי האנוש הינו העובד החשוב ביותר בארגון?
מתוקף היותו החוליה המקשרת בין הדרג המנהל לבין תפקוד העובדים בשטח.
מנהל משאבי האנוש אחראי על הכשרת ההון האנושי בארגון והפעלתו תוך מקסום יכולותיו הקוגניטיביות.
כפועל יוצא מכך, איכותם ורמת תפקודם של כלל העובדים קובעת את רמת מסוגלותו של הארגון לספק את איכות המוצרים הנדרשת ואת התאמתה  לצרכי השווקים הגלובליים.
מנהל משאבי האנוש אינו משתתף […]