מדוע מנהל משאבי האנוש הינו העובד החשוב ביותר בארגון?

מתוקף היותו החוליה המקשרת בין הדרג המנהל לבין תפקוד העובדים בשטח.
מנהל משאבי האנוש אחראי על הכשרת ההון האנושי בארגון והפעלתו תוך מקסום יכולותיו הקוגניטיביות.
כפועל יוצא מכך, איכותם ורמת תפקודם של כלל העובדים קובעת את רמת מסוגלותו של הארגון לספק את איכות המוצרים הנדרשת ואת התאמתה  לצרכי השווקים הגלובליים.
מנהל משאבי האנוש אינו משתתף בישיבות מטה ולא לוקח חלק בהחלטות תפעוליות,
אך שיתופו כחלק אינטגרלי מקביעת האסטרטגיה של הארגון מהווה תנאי הכרחי ליכולתו ליישומה בפועל.

תחומי האחריות של מנהל משאבי האנוש

מנהל משאבי האנוש אחראי על ניהול ופיתוח המשאב וההון האנושי (מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים) בארגון באמצעות 4 מישורים עיקריים:
1)    גיוס וקליטת עובדים חדשים בהתאם לדרישות הארגון.
2)    שליטה, בקרה ותאום קשר רציף בין העובדים להנהלה.
3)    ריכוז ועדכון שכר העובדים וטיפול בהטבות הנלוות לו.
4)    ניהול מערך ההדרכה, ההשתלמויות ופעילויות הרווחה.
מעבר לתחומי האחריות המוצהרים, קיימת נטייה בארגונים רבים לספח לתחום מנהל משאבי האנוש תפקידים ניהוליים נוספים, שאינם נכנסים להגדרת תפקיד ספציפית בארגון.

תופעה זו עשויה לפגוע ביעדיו של מנהל משאבי האנוש ולהוביל לפגיעה במעמדו כמנהל בארגון ומומלץ להימנע ממנה.

איך מגדילים את התפוקה?

דווקא היום, בעידן של גלובליזציה עסקית ותקשורתית, המחייבת עמידה בזמני אספקה מהירים ובמחירים נמוכים יותר ויותר

– עולה חשיבותו של ההון האנושי.
באופן הגיוני, מנכ"ל המפנים כי הארגון כולו נשען על ההון האנושי הקובע את איכות המוצרים, התפוקה והעמידה בזמני ההספקה, היה משקיע בעובדים ומשמר איכות ולויאליות לאורך זמן.

אבל בפועל, במקום לטפח את ההון האנושי ולמקסם את תפוקתו, נוטים ארגונים רבים להזניח את הטיפול בו, ולא להעניק לו את מלוא תשומת הלב לה הוא ראוי.
העובדים מייצרים גם את המוצר וגם את התדמית של הארגון כלפי חוץ. נראות נמוכה גוררת מעגל שלילי, הכולל: הזמנות לטווח קצר בלבד, לחץ בשוק להורדת מחירים, ירידה ברווחיות, תנאי תשלום לא נוחים, ירידה במכירות, תזרים מזומנים שלילי, מורל ירוד, בטחון עצמי נמוך ועזיבת עובדים.

איך מתמודדים?

מספקים למנהלים ולעובדים כלים אפקטיביים להתמודדות, באמצעות:
שדרוג שכר הוגן – בהתאם לכישוריו ויכולותיו של העובד.
הקצאת משאבים לתשתיות ותנאים – שיבטיחו סביבת עבודה אידיאלית וממוקדת.
אימון, הדרכה והעשרה – שיפור יכולותיו הקוגניטיביות באמצעות קורסים חיצוניים.
הכשרה  מקצועית – הוראות מדוייקות למשימות הכרוכות בתפקיד ואופן ביצוען, באמצעות הדרכה פנים ארגונית.
תכנית הבראה הדרגתית – באמצעות מינוי יועץ עסקי להולכת התהליך.