ייעוץ לכלכלת המשפחה

מצב פיננסי לא מאוזן מייצר מתחים ולחצים נפשיים וגורם להיווצרות משברים בתא המשפחתי.
ייעוץ לכלכלת המשפחה מאפשר שיפור משמעותי של המצב הפיננסי הקיים במניעת הישנותו.

זאת באמצעות הצבת מטרות ראליות לניהול כלכלי נכון. והבנת חשיבותו הגבוהה של ניהול התקציב משפחתי.