1. מיקוד  – לקיחת החלטות נכונות להשגת המטרות.
  2. ניהול זמן אפקטיבי – תעדוף משימות וחלוקת זמן נכונה.
  3. התנהלות כלכלית מאוזנת – המותאמת למפת ההכנסות וההוצאות.
  4. התמודדות מוצלחת עם שינויים ואתגרים – באמצעות רכישת כלים יישומיים.