התכנית העסקית מהווה מודל מוכח למיקוד יעדים, לניהול מאוזן ולמזעור נזקים עתידיים.
תכנית עסקית מוצלחת משלבת בין הגדרת קהל היעד, ניתוח מגמות השוק ובניית תכנית שיווקית לטווח ארוך.
בנוסף, נדרשים אפיון של כלים יישומיים לביצוע בפועל ושימת דגש על מעקב שוטף אחר התוצאות העסקיות.