בשלב הראשוני במסגרת ייעוץ עסקי במצבי משבר , מטפל היועץ המקצועי באיזון מחדש של תפקוד העסק באמצעות תכנית הבראה עסקית.
בשלב השני מאתר היועץ גורמי סיכון עתידיים, ומבצע התאמה להסתגלות מהירה של בית העסק לפעילות יעילה בסביבה תחרותית.