לאלו תוצאות ניתן לצפות מתהליך אימון אישי עסקי ?

אימון אישי עסקי מתנהל על בסיס תכנית עסקית מקצועית, שמטרותיה הן: הגדלת מכירות וייעול ההתנהלות הפיננסית והשיווקית.
המתאמנים עוברים תהליך הכולל: קביעת מטרות, מיקוד קהל יעד, ניתוח שוק ובניית אסטרטגיה שיווקית, תוך זיהוי הזדמנויות רלוונטיות ושימוש באמצעי הפרסום המתאימים – למקסום הצלחתו של בית העסק.