מהם ארבעת מרכיבי הבסיס הכלולים במסגרת אימון אישי?

מיקוד  – לקיחת החלטות נכונות להשגת המטרות.
ניהול זמן אפקטיבי – תעדוף משימות וחלוקת זמן נכונה.
התנהלות כלכלית מאוזנת – המותאמת למפת ההכנסות וההוצאות.
התמודדות מוצלחת עם שינויים ואתגרים – באמצעות רכישת כלים יישומיים.