לאלו משפחות משתלם להיעזר בייעוץ לכלכלת המשפחה?

משפחות המעוניינות בניהול כלכלי מאוזן פונות לייעוץ לכלכלת המשפחה. תוצאות התהליך מניבות: חיסכון משמעותי בהוצאות השוטפות, הוזלת עלויות, השקעה בחסכונות וביצוע מעקב שוטף של הוצאות מול הכנסות. ליווי מקצועי בתחום ייעוץ לכלכלת המשפחה מאפשר שינוי בהרגלי הצריכה וניהול תקציב משפחתי מאוזן.