אלו תוצאות מניבה שיטת ההצלחה המודולארית של יגאל קורן ?

שיטת ההצלחה המודולארית כוללת ליווי ואימון מקצועי, המייצרים תפקוד אפקטיבי בשוק תחרותי, באמצעות שני אלמנטים עיקריים:

העלאת תפוקתו של ההון האנושי לכ 80%
יצירת בסיס יציב המאפשר התמודדות מוצלחת עם משברים עתידיים