תכל'ס. מה הרווח לארגון ב"שיטה המודולארית" ?

השיטה המודולארית העסקית עושה מהפכה בדרך שבה מתנהל הארגון. בשינוי שנעשה מבפנים על ידי תפעול חכם, נכון ויעיל של ההון האנושי הקיים בארגון. במספר צעדים פשוטים אפשר לראות תוצאות משמעותיות המביאות את ההון האנושי לעבודה בסינרגיה מעולה, בהתייחסות אחרת למקום העבודה, ולביצועים אישיים גבוהים יותר.

השיטה המודולארית העסקית הינה חסכונית ביותר עבור הארגון. השינוי נעשה מתוך הארגון ולא מבחוץ. המיקוד הוא […]