הובלת שינויים בארגון

גדול הצורך בנתב לניווט תהליכי השינוי
פרולוג:
 

בילדותינו שיחקנו בקוביות, קוביות עץ צבעוניות, בהדרכת אחד ההורים, היינו מניחים קובייה על קובייה ובונים בית, כשלא הנחנו נכון את הקוביות הבית שבנינו היה עקום הבנו שצריך להחליף קובייה ניסינו קובייה אחת ניסינו שנייה עד שהבית התיישר. בסוף המשחק בטרם לכתנו לישון היינו הורסים את הבית ולמחרת היינו בונים בית חדש עם שיפורים ותוספות בשונה […]