פיתוח עסקי

פיתוח עסקי הוא תחום ידע אקדמי רב תחומי, המוגדר כניצול משאבי הארגון לטובת יצירה התייעלות ואיתור הזדמנויות חדשות, תוך הסתכלות מציאותית ולהתאימם לצרכי זמנינו אלה, על מנת לזכות ביתרון יחסי שהוא סוד קיומינו. משאבי הארגון יכולים להיות, הון אנושי (כוח אדם), הון, טכנולוגיה, תשתיות, פיתוח קן מוצרים חדש, הרחבה וייעול קו קיים, שיפור הנגישות ללקוח, איתור לקוחות קוגניטיבי יצירתי, עד […]